TOP - CLIMA, s.r.o.

Rating a informácie o TOP - CLIMA, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre TOP - CLIMA, s.r.o. 13032 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 78793. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 90.9103% spoločností je horších ako TOP - CLIMA, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti TOP - CLIMA, s.r.o." href="http://top-clima.sk-rating.com/">
   <img src="http://top-clima.sk-rating.com/top-clima.png" width="150" height="25" alt="Rating TOP - CLIMA, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating TOP - CLIMA, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia